Meteen naar de content

A1 Customer Oy

VOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt 1 januari 2021
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en A1Klant (" Bedrijf ", " wij ", " ons ", of " onze ", met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://a1customer.com/ website, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “Site”). Wij staan ​​ingeschreven Finland en hebben onze statutaire zetel te __________ , Tampere 33100 . U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.
Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen van tijd tot tijd . We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze Site gebruikt de toepasselijke Voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn door de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.
De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
 
De Site is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, mag u dat niet doen. gebruik deze site. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich daarvoor registreren.
2. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op en op de Site, de Inhoud en de Merken.
3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN
Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: ( 1 ) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; ( 2 ) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie behouden en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig; ( 3 ) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en u stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; ( 4 ) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont ; ( 5 ) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; ( 6 ) u de Site niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden zult gebruiken; en ( 7 ) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.
4. GEBRUIKERSREGISTRATIE
Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de Site. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.
5. PRODUCTEN
We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en dat uw elektronische display mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weergeeft. producten. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zijn . Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.
6. AANKOPEN EN BETALING
Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
- Visa
- MasterCard
- American Express
- Ontdekken
- PayPal
 
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de aankoopprijs, zoals wij dit nodig achten. Wij kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn binnen euro .
U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijzen te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen.
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
7. RETOUR/TERUGBETALINGEN BELEID
Dank voor uw aankoop. Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop. Als u echter om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze alleen voor winkeltegoed aan ons retourneren. Zie hieronder voor meer informatie over ons retourbeleid.

GEEFT TERUG

Alle retourzendingen moeten binnen zeven (14) dagen na de aankoopdatum worden afgestempeld. Alle geretourneerde artikelen moeten in nieuwe en ongebruikte staat verkeren, met alle originele labels en labels eraan bevestigd.

RETOURPROCES

Als u een artikel wilt retourneren, kunt u hier een e-mail sturen naar de klantenservice om een ​​Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer te verkrijgen. Nadat u de RMA-instructies heeft ontvangen, plaatst u het artikel veilig in de originele verpakking en verzendt u het volgens de retourinstructies

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle verzendkosten voor het retourneren. Wij raden u ten zeerste aan om een ​​traceerbare methode te gebruiken om uw retourzending te versturen.

TERUGBETALINGEN

Nadat wij uw retourzending hebben ontvangen en de staat van uw artikel hebben geïnspecteerd, zullen wij uw retourzending in behandeling nemen. Houd er rekening mee dat er vanaf de ontvangst van uw artikel minimaal zeven (7) dagen nodig zijn om uw retourzending te verwerken. Wij laten u per e-mail weten wanneer uw retourzending is verwerkt.

BESCHADIGDE ITEMS RETOURNEREN

Elk geretourneerd artikel dat beschadigd aankomt, wordt gefotografeerd als onderdeel van ons inspectieproces. Op verzoek heeft u recht op deze foto's. Wij raden u ten zeerste aan om uw retourzending verzekerd te versturen.

UITZONDERINGEN

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

Artikelen met de voorwaarde "AS IS"
Op maat gemaakte artikelen
Op maat gemaakte artikelen
Artikelen gemarkeerd als 'Definitieve' of 'Definitieve verkoop'
Voor defecte of beschadigde producten kunt u contact met ons opnemen om een ​​omruiling te regelen.

Houd er rekening mee dat
Voor alle retourzendingen wordt een herbevoorradingskosten van 15% in rekening gebracht.

VRAGEN

Als u vragen heeft over ons retourbeleid, neem dan contact met ons op.

8. VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Site op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij wordt verstoord of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
 • Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
 • De Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.
 • Probeer alle maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Tenzij toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag u de software die de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 • Tenzij dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, mag u elk geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of starten van ongeautoriseerde scripts of andere software.
 • Maak gebruik van een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 • Verkoop of anderszins overdragen van uw profiel.
9. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN
De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Site te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te dragen, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:
 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U beschikt over de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 • Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site of het Marktplaatsaanbod dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktplaatsaanbod te gebruiken.
10. BIJDRAGELICENTIE
U en de Site komen overeen dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).
Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.
Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied op de site levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.
11. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de site aanbieden waar u recensies of beoordelingen kunt achterlaten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.
We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. We hebben absoluut geen verplichting om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onnauwkeurig beschouwt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze aangesloten bedrijven of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, op welke manier dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren, en/of alle inhoud met betrekking tot beoordelingen distribueren.
12. INDIENINGEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.
13. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site of het Marktplaatsaanbod worden doorgestuurd) naar andere websites ("Websites van Derden "), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video , informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe u toegang krijgt via de site of voor inhoud van derden die op deze website wordt geplaatst. , beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden . Het opnemen van, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en de websites van derden te bezoeken of inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend plaatsvinden tussen u en de betreffende derde partij. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en dat u ons zult vrijwaren van eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden .
14. SITEBEHEER
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.
15. PRIVACYBELEID
Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Door de Site of het Marktplaatsaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Site is geplaatst en dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site en het marktplaatsaanbod worden gehost in Finland . Als u de Site of het Marktplaatsaanbod bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Finland , waarna u, door uw voortgezette gebruik van de Site, uw gegevens overdraagt ​​naar Finland en geeft u uitdrukkelijk toestemming dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Finland .
16. DUUR EN BEËINDIGING
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET AANBIEDINGEN VAN DE MARKTPLAATS (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON TE WEIGEREN. OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE EN HET AANBIEDINGEN VAN DE MARKETPLACE BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.
17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om het Marktplaatsaanbod op elk moment geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod.
We kunnen niet garanderen dat de Site en het Marktplaatsaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of het Marktplaatsaanbod op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktplaatsaanbod tijdens een downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen, of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.
18. TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Finland en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw land wat betreft verblijf. A1Klant en u gaat er beiden mee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van __________ , wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Finland , of in het EU-land waar u woont.
19. GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, waartoe u hier toegang kunt krijgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Wilt u dit onderwerp onder onze aandacht brengen, neem dan contact met ons op.
20. CORRECTIES
Er kan informatie op de Site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met het Marktplaatsaanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
21. DISCLAIMER
DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITEDIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DEZE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZONDHEID TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE BENUTTEN WAAR PASSEND.
22. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE HIERIN VERMELDE, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAAGSTE BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD TIJDENS DE zes (6) MAAND PERIODE VOORDAT ER ENIGE OORZAAK VOORDOET OF $ 100,00 USD . BEPAALDE WETTEN VAN DE AMERIKAANSE STAAT EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.
23. VRIJWARING
U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: ( 1 ) gebruik van de site; ( 2 ) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; ( 3 ) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; ( 4 ) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of ( 5 ) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
24. GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met als doel de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.
25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.
26. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon. op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.
27. DIVERSEN
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan ​​door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.
28. NEEM CONTACT MET ONS OP
Om een ​​klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u hier contact met ons opnemen
Sale

Unavailable

Sold Out